Türkiye’nin Ekonomik Büyümesinde Kayıtdışı Sektörün Rolü Önemli!

Türkiye’nin Ekonomik Büyümesinde Kayıtdışı Sektörün Rolü Önemli!

Türkiye, OECD ülkeleri arasında kayıt dışı ekonomide dünya birincisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Elgin’in araştırmasına göre Türkiye’nin ekonomisinin yüzde 28.72’si kayıt dışı. Elgin, son 10 yılda bu oranda bir düzelme olmadığını belirtti. 1950’lerde yüzde 50’ye varan kayıt dışı ekonomi oranı 1990’ların sonunda yüzde 30’a kadar düştü, ancak o zamandan beri yüzde 27-29 arasında kronikleşti. Elgin’in 2023 simülasyonuna göre, Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 24’ü kayıt dışı olacak. Kayıt dışı ekonomiyi azaltmanın tek yolunun ekonomiyi büyütmek olduğunu vurguladı.

Elgin’in araştırmasına göre Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için dört göstergenin düzeltilmesi gerekiyor. Kayıtlı ekonominin büyümesi en önemli gösterge olarak öne çıkıyor. Ekonomik büyümenin yeni iş alanları yaratması, kayıt dışı ekonomiye direkt olarak darbe vuruyor. Diğer önemli faktörler ise siyasi istikrar, düşük enflasyon ve yolsuzluk algısında iyileşme. Türkiye, OECD ülkeleri arasında kayıt dışı ekonomi konusunda birinci sırada yer alırken, ABD, İsviçre gibi ülkelerde bu oran daha düşük.

Türkiye, işsizlik oranı bakımından dünyada sekizinci sırada yer alıyor. İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun verilerine göre, 2015 yılı Ekim ayında Türkiye’nin işsizlik oranının yüksekliğinin altı çizildi. İrlanda ve Polonya’daki işsizlik azalması Türkiye’nin sıralamasında etkili oldu. Ayrıca, Suriyeli sığınmacılara ilişkin verilerin eksikliği, istihdam ve işsizlik konusunda net bir resim sunmada engel oluşturuyor.

Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili bu veriler, ülkenin karşılaştığı zorlukları ve çözüm yollarını gözler önüne seriyor. Ekonomik büyüme, istikrar, yolsuzlukla mücadele ve işsizlik gibi konuların üzerinde durarak, Türkiye’nin ekonomik performansını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu veriler, ülkenin ekonomik politikalarını şekillendirirken dikkate alınması gereken önemli unsurları ortaya koyuyor.